Lindsay's journey - storyteller

Privacyverklaring

Privacyverklaring Lindsay’s journey

Lindsay’s journey vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met privacy@lindsaysjourney.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?

Lindsay’s journey is een eenmanszaak, gevestigd te (3823 ER) Amersfoort aan het Emiclaerhof 96. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70053308. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. 

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en andere bedrijfsgegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens niet langer dan 1 jaar na het einde van onze samenwerking. 

Teksten die ik voor jou redigeer bewaar ik in mijn bestand om mijn bedrijfsvoering te kunnen verbeteren. Met het insturen van jouw tekst heb jij hier toestemming voor gegeven. Ik bewaar deze teksten, als resultaat van onze overeenkomst, maximaal 1 jaar na het leveren van mijn dienst.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens een half jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering van de overeenkomst.

Ik gebruik jouw e-mailadres om jou op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen rondom Lindsay’s journey enkel met jouw expliciete toestemming en bewaar deze niet langer dan jij staat ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Na 7 jaar zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten tot 1 jaar na afhandeling bewaren.

Lindsay’s journey heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik jouw naam, e-mail en telefoonnummer voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft geen communicatie meer van mij te willen ontvangen of niet meer door mij benaderd wilt worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Jij hebt ondubbelzinnige toestemming gegeven om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Deze gegevens zal ik 1 jaar bewaren. 

Om het plaatsen van reacties onder mijn berichten of recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw user id, naam en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Ik bewaar deze gegevens totdat jij jouw reactie of ik mijn bericht verwijder.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. 

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Lindsay’s journey om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Lindsay’s journey, kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Lindsay’s journey jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar privacy@lindsaysjourney.com. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Lindsay’s journey zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. 

Artikel 7 Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in ons beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar privacy@lindsaysjourney.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.